Küldetésünk

Küldetésünk az élet szolgálata: a hozzánk fordulók szakszerű ellátása, és a segítők továbbképzése, hálózatának összefogása.

Szeretnénk, ha minél többen jutnának olyan szaksegítséghez életük döntő pillanataiban, válságaiban, amely továbbvezet az egészség, a növekedés, és a másokkal való kapcsolatok építése, ápolása felé. Ezt a célt szolgálja szakmai teamünk csapatmunkája, folyamatos szakmai fejlődése, és a jó kezdeményezések támogatása is. Küldetésünknek tekintjük egy-egy új módszertan meghonosítását, a szakemberek továbbképzését is azokon a területeken, mely sokak igénye, de az ellátórendszer hiányosságai közé tartozik.

Céljaink

  • Lelki egészségvédelem, egészségmegőrzés, prevenció szolgálata a hozzánk forduló kliensek, csoportok, közösségek segítésén és a szakemberek továbbképzésén keresztül
  • Magas szintű mentálhigiénés ellátás
  • Lelkigondozás biztosítása azoknak, akik számára fontos a spiritualitás ápolása is
  • Önismereti és személyiségfejlesző csoportok indítása
  • Egyéni és csoportos szaksegítség speciális élethelyzetekben (pl. szoptatás, kisgyermekes családok, gyász, konfliktusban álló felek közti mediáció)
  • A segítő szakemberek összefogása, továbbképzése
  • Együttműködés egyházi szervezetekkel, a pasztorációs munka támogatása
  • Együttműködés a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetével, mint képzőhellyel: folyamatos fejlődés, oktatás, kutatás, és módszertani fejlesztés

„hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10, 10)

Történetünk

Az Antropos Segítő Kapcsolat és Módszertani Központ a Híd Mentálhigiénés és Lelkigondozó Segítő Kapcsolat Szolgálat jogutódja.

Hivatalosan 2010 Februárban jött létre a HÍD Alapítvány, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete, valamint a Magyar Pásztorálpszichológiai Társaság együttműködésével a Mentálhigiénés és Lelkigondozó Segítő Kapcsolat Szolgálat.

A kezdeményezés eredeti célja szerint lehetőséget kíván biztosítani azon egyéneknek és csoportoknak, akik kifejezetten mentálhigiénés szemléletű lelkigondozói segítséget igényelnek, hogy eljussanak erre szakmailag megfelelően felkészült szakemberekhez. A kezdeti célkitűzés a későbbiekben kibővült további segítő kapcsolati szolgáltatásokkal, tevékenységekkel, melyek pszichiátriai szempontból egészséges, valamilyen életvezetési, vagy kapcsolati problémával küzdő egyének, csoportok ellátását, vagy egészségmegőrzését, prevencióját szolgálják. Jelenleg a szolgálat elsősorban Budapesten és környékén tud segítséget nyújtani.

A SE Mentálhigiénés Intézet célja az együttműködésben:

Az Intézet a képzésben levő hallgatói számára gyakorlóhelyet, végzett hallgatói és azok csoportjai számára szakmai továbbfejlődési lehetőséget kíván biztosítani, és szakmai identitásuk megerősítését kívánja segíteni; továbbá szeretné megalapozni egy jövőbeli mentálhigiénés segítői hálózat alapjait.

A Magyar Pásztorálpszichológiai Társaság célja az együttműködésben:

A Társaság a hatékony lelkigondozás meghonosítására törekszik teológiát végzettek, pszichológusok, pszichoterapeuták és pasztorális tanácsadók együttműködésének támogatásával. Ezt a tevékenységét kívánja folytatni az együttműködés keretében is, továbbá fejleszteni e szakemberek között az együttműködés tudatosságát és kultúráját.

Képzőhely és módszertani központ

Központunk a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetéhez mint képzőhelyhez kapcsolódik.

Hivatásunk, hogy a képzés, a kutatás, a gyakorlat és a módszertani fejlesztés összekapcsolásával olyan szakmai műhelyt tartsunk fenn, mely segíti az egyre színvonalasabb segítségnyújtást, és lehetőséget biztosít az adott terület szakembereinek a folyamatos fejlődésre, párbeszédre a folyamatos szupervíziókon, továbbképzési alkalmakon, közös fórumokon keresztül.

Központunk a SE Mentálhigiéné Intézet képzései közül a Családtudomány és családterápia mesterképzés, a Laktációs szaktanácsadó képzés, és az Integrált szülő-csecsemő konzultációs képzés terephelye, ahol a hallgatók megfigyelhetik, elsajátíthatják az egyes ellátástípusok gyakorlatát.

A Lelkigondozó képzés és a Mentálhigiéné képzés végzett hallgatói számára az Antropos Mentálhygiénés Egyesülettel együttműködésben folyamatos szakmai műhelymunkát biztosítunk, konferenciák szervezésével, és a szakemberek közti kapcsolati háló építésével, fejlesztésével.

A képzések oktatói maguk is Központunk munkatársai, részt vesznek a hozzánk forduló kliensek segítésében.

Munkatársak

Munkatársaink közül sokan a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének oktatói, előadói és vendégelőadói, valamint az Intézet képzésein végzett szakemberek. Teamünk kiegészül hasonló szemléletben dolgozó kollegákkal, akik szakmai szempontok alapján kapcsolódnak a munkatársi körhöz. Teamünk tagjai szoros együttműködésben, hasonló szemlélettel, folyamatos szupervízió mellett dolgoznak együtt, szakmai tudásukat konferenciákon, továbbképzéseken bővítik.

A munkatársak nevei, végzettségei az egyes szolgáltatásoknál olvashatóak.