KÜLDETÉSÜNK AZ ÉLET SZOLGÁLATA:

A HOZZÁNK FORDULÓK SZAKSZERŰ ELLÁTÁSA, ÉS A SEGÍTŐK TOVÁBBKÉPZÉSE, HÁLÓZATÁNAK ÖSSZEFOGÁSA.

CÉLJAINK

Szeretnénk, ha minél többen jutnának olyan szaksegítséghez életük döntő pillanataiban, válságaiban, amely továbbvezet az egészség, a növekedés, és a másokkal való kapcsolatok építése, ápolása felé. Ezt a célt szolgálja szakmai teamünk csapatmunkája, folyamatos szakmai fejlődése, és a jó kezdeményezések támogatása is. Küldetésünknek tekintjük egy-egy új módszertan meghonosítását, a szakemberek továbbképzését is azokon a területeken, mely sokak igénye, de az ellátórendszer hiányosságai közé tartozik.

 

  • Lelki egészségvédelem, egészségmegőrzés, prevenció szolgálata a hozzánk forduló kliensek, csoportok, közösségek segítésén és a szakemberek továbbképzésén keresztül
  • Magas szintű mentálhigiénés ellátás
  • Lelkigondozás biztosítása azoknak, akik számára fontos a spiritualitás ápolása is
  • Önismereti és személyiségfejlesző csoportok indítása
  • Egyéni és csoportos szaksegítség speciális élethelyzetekben (pl. szoptatás, kisgyermekes családok, gyász, konfliktusban álló felek közti mediáció)
  • A segítő szakemberek összefogása, továbbképzése
  • Együttműködés egyházi szervezetekkel, a pasztorációs munka támogatása
  • Együttműködés a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetével, mint képzőhellyel: folyamatos fejlődés, oktatás, kutatás, és módszertani fejlesztés

„hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10, 10)

TÖRTÉNETÜNK

Az Antropos Mentálhigiénés Módszertani Központ a Híd Mentálhigiénés és Lelkigondozó Segítő Kapcsolat Szolgálat jogutódja. Hivatalosan 2010 Februárban jött létre a HÍD Alapítvány, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete, valamint a Magyar Pásztorálpszichológiai Társaság együttműködésével a Mentálhigiénés és Lelkigondozó Segítő Kapcsolat Szolgálat. A kezdeményezés eredeti célja szerint lehetőséget kíván biztosítani azon egyéneknek és csoportoknak, akik kifejezetten mentálhigiénés szemléletű lelkigondozói segítséget igényelnek, hogy eljussanak erre szakmailag megfelelően felkészült szakemberekhez. A kezdeti célkitűzés a későbbiekben kibővült további segítő kapcsolati szolgáltatásokkal, tevékenységekkel, melyek pszichiátriai szempontból egészséges, valamilyen életvezetési, vagy kapcsolati problémával küzdő egyének, csoportok ellátását, vagy egészségmegőrzését, prevencióját szolgálják. Jelenleg a szolgálat elsősorban Budapesten és környékén tud segítséget nyújtani.

 

A SE Mentálhigiéné Intézet célja az együttműködésben

Az Intézet a képzésben levő hallgatói számára gyakorlóhelyet, végzett hallgatói és azok csoportjai számára szakmai továbbfejlődési lehetőséget kíván biztosítani, és szakmai identitásuk megerősítését kívánja segíteni; továbbá szeretné megalapozni egy jövőbeli mentálhigiénés segítői hálózat alapjait.

 

A Magyar Pasztorálpszichológiai Társaság célja az együttműködésben

A Társaság a hatékony lelkigondozás meghonosítására törekszik teológiát végzettek, pszichológusok, pszichoterapeuták és pasztorális tanácsadók együttműködésének támogatásával. Ezt a tevékenységét kívánja folytatni az együttműködés keretében is, továbbá fejleszteni e szakemberek között az együttműködés tudatosságát és kultúráját.

KÉPZŐHELY ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT

Központunk a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetéhez,
mint képzőhelyhez kapcsolódik.

 

Hivatásunk, hogy a képzés, a kutatás, a gyakorlat és a módszertani fejlesztés összekapcsolásával olyan szakmai műhelyt tartsunk fenn, mely segíti az egyre színvonalasabb segítségnyújtást, és lehetőséget biztosít az adott terület szakembereinek a folyamatos fejlődésre, párbeszédre a folyamatos szupervíziókon, továbbképzési alkalmakon, közös fórumokon keresztül.

 

Központunk a SE Mentálhigiéné Intézet képzései közül a Családtudomány és családterápia mesterképzés és a Laktációs szaktanácsadó képzés terephelye, ahol a hallgatók megfigyelhetik, elsajátíthatják az egyes ellátástípusok gyakorlatát.

 

A Lelkigondozó képzés és a Mentálhigiéné képzés végzett hallgatói számára az Antropos Mentálhygiénés Egyesülettel együttműködésben folyamatos szakmai műhelymunkát biztosítunk, konferenciák szervezésével, és a szakemberek közti kapcsolati háló építésével, fejlesztésével.

 

A képzések oktatói maguk is Központunk munkatársai, részt vesznek a hozzánk forduló kliensek segítésében.

MUNKATÁRSAK

Munkatársaink közül sokan a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének oktatói, előadói és vendégelőadói, valamint az Intézet képzésein végzett szakemberek. Teamünk kiegészül hasonló szemléletben dolgozó kollegákkal, akik szakmai szempontok alapján kapcsolódnak a munkatársi körhöz. Teamünk tagjai szoros együttműködésben, hasonló szemlélettel, folyamatos szupervízió mellett dolgoznak együtt, szakmai tudásukat konferenciákon, továbbképzéseken bővítik.

A munkatársak nevei, végzettségei az egyes szolgáltatásoknál olvashatóak.

KAPCSOLAT

Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

IMPRESSZUM

Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.