Céljaink

  • Lelki egészségvédelem, egészségmegőrzés, prevenció szolgálata a hozzánk forduló kliensek, csoportok, közösségek segítésén és a szakemberek továbbképzésén keresztül
  • Magas szintű mentálhigiénés ellátás
  • Lelkigondozás biztosítása azoknak, akik számára fontos a spiritualitás ápolása is
  • Önismereti és személyiségfejlesző csoportok indítása
  • Egyéni és csoportos szaksegítség speciális élethelyzetekben (pl. szoptatás, kisgyermekes családok, gyász, konfliktusban álló felek közti mediáció)
  • A segítő szakemberek összefogása, továbbképzése
  • Együttműködés egyházi szervezetekkel, a pasztorációs munka támogatása
  • Együttműködés a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetével, mint képzőhellyel: folyamatos fejlődés, oktatás, kutatás, és módszertani fejlesztés

„hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10, 10)