Képzőhely és módszertani központ

Központunk a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetéhez mint képzőhelyhez kapcsolódik.

Hivatásunk, hogy a képzés, a kutatás, a gyakorlat és a módszertani fejlesztés összekapcsolásával olyan szakmai műhelyt tartsunk fenn, mely segíti az egyre színvonalasabb segítségnyújtást, és lehetőséget biztosít az adott terület szakembereinek a folyamatos fejlődésre, párbeszédre a folyamatos szupervíziókon, továbbképzési alkalmakon, közös fórumokon keresztül.

Központunk a SE Mentálhigiéné Intézet képzései közül a Családtudomány és családterápia mesterképzés, a Laktációs szaktanácsadó képzés, és az Integrált szülő-csecsemő konzultációs képzés terephelye, ahol a hallgatók megfigyelhetik, elsajátíthatják az egyes ellátástípusok gyakorlatát.

A Lelkigondozó képzés és a Mentálhigiéné képzés végzett hallgatói számára az Antropos Mentálhygiénés Egyesülettel együttműködésben folyamatos szakmai műhelymunkát biztosítunk, konferenciák szervezésével, és a szakemberek közti kapcsolati háló építésével, fejlesztésével.

A képzések oktatói maguk is Központunk munkatársai, részt vesznek a hozzánk forduló kliensek segítésében.