Történetünk

Az Antropos Segítő Kapcsolat és Módszertani Központ a Híd Mentálhigiénés és Lelkigondozó Segítő Kapcsolat Szolgálat jogutódja.

Hivatalosan 2010 Februárban jött létre a HÍD Alapítvány, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete, valamint a Magyar Pásztorálpszichológiai Társaság együttműködésével a Mentálhigiénés és Lelkigondozó Segítő Kapcsolat Szolgálat.

A kezdeményezés eredeti célja szerint lehetőséget kíván biztosítani azon egyéneknek és csoportoknak, akik kifejezetten mentálhigiénés szemléletű lelkigondozói segítséget igényelnek, hogy eljussanak erre szakmailag megfelelően felkészült szakemberekhez. A kezdeti célkitűzés a későbbiekben kibővült további segítő kapcsolati szolgáltatásokkal, tevékenységekkel, melyek pszichiátriai szempontból egészséges, valamilyen életvezetési, vagy kapcsolati problémával küzdő egyének, csoportok ellátását, vagy egészségmegőrzését, prevencióját szolgálják. Jelenleg a szolgálat elsősorban Budapesten és környékén tud segítséget nyújtani.

A SE Mentálhigiénés Intézet célja az együttműködésben:

Az Intézet a képzésben levő hallgatói számára gyakorlóhelyet, végzett hallgatói és azok csoportjai számára szakmai továbbfejlődési lehetőséget kíván biztosítani, és szakmai identitásuk megerősítését kívánja segíteni; továbbá szeretné megalapozni egy jövőbeli mentálhigiénés segítői hálózat alapjait.

A Magyar Pásztorálpszichológiai Társaság célja az együttműködésben:

A Társaság a hatékony lelkigondozás meghonosítására törekszik teológiát végzettek, pszichológusok, pszichoterapeuták és pasztorális tanácsadók együttműködésének támogatásával. Ezt a tevékenységét kívánja folytatni az együttműködés keretében is, továbbá fejleszteni e szakemberek között az együttműködés tudatosságát és kultúráját.